KOULUTUS- JA OPPISOPIMUS

Koulutussopimus korvaa aikaisemman työssäoppimisen. Koulutussopimuksella, ns. KOS-jaksolla, voit opiskella tutkinnon osan/osia tai sitä pienemmän kokonaisuuden työpaikalla. Koulutussopimus laaditaan koulutuksen järjestäjän ja työpaikan edustajan kesken. KOS-jaksolle voit lähteä periaatteessa missä vaiheessa opintoja vain, mutta opettajat ovat myös suunnitelleet kullekin ryhmälle tietyn ajankohdan ja tutkinnon osan, joka olisi suositeltavaa suorittaa KOS-jaksolla. Lisätietoja voit kysyä omaopettajaltasi tai muulta opetushenkilökunnalta.

KOS-jaksolta ei makseta opiskelijalle palkkaa eikä työnantajalle koulutuskorvausta. Työpaikka KOS-jaksolle etsitään ensisijaisesti itsenäisesti. Opiskelijalle nimetään KOS-jaksolle ohjaava opettaja, joka voi auttaa. Työpaikkoja kannattaa tiedustella kavereilta, vanhemmilta, sukulaisilta tai muilta opiskelijoilta. AV-alan messuilla on usein myös paikallisia ammattilaisia esittelemässä toimintaansa. Tee sähköinen portfolio, johon voit laittaa hakemuksestasi linkin. Alan työtilaisuuksia kokoavista Facebook-ryhmistä voi myös löytää harjoittelupaikan.

KOS-jakson voi suorittaa myös ulkomailla. 

Oppisopimuksessa suurin osa osaamisesta hankitaan työpaikalla. Oppisopimuksessa opiskelija on palkkasuhteessa työnantajaan ja opiskelijaa ohjaa työpaikalla työpaikkaohjaaja. Osaamista, esimerkiksi YTO-opintoja, täydennetään tarvittaessa koululla tai esim. verkko-opintoina. Oppisopimuksesta voit kysyä lisää Arja Seppälältä (arja.seppala@edu.hel.fi) tai omaopettajaltasi.

Lue lisää koulutussopimuksesta ja oppisopimuksesta: työpaikalla oppiminen

Tietoa työpaikkaohjaajalle
Ateriakorvaus